Veřejné bruslení

Na základě rozhodnutí rady města Žďár nad Sázavou z roku 2020 je veřejné bruslení zcela v kompetenci klubu SKLH Žďár nad Sázavou.

VSTUPNÉ
Vstupenky jsou v prodeji na pokladně zimního stadionu vždy 20 minut před začátkem veřejného bruslení a během něj. Na stadionu jsou návštěvníkům k dispozici lavičky pro přezutí bruslí a sociální zařízení v útrobách haly. Upozorňujeme návštěvníky, aby si ve vlastním zájmu hlídali během bruslení své věci odložené v prostoru zimního stadionu. Za odložené věci neručíme.

CENÍK
Dospělí:50,-
Děti (do 120 cm):40,-
Doprovod:30,-

ROZPIS
Níže naleznete termíny veřejného bruslení na období 15. - 28.11.2021. Rozpis (aktuální časy) bruslení na daný týden je také vždy uveden v rozpisu ledové plochy, který naleznete ZDE. Upozorňujeme návštěvníky, že čas veřejného bruslení se může ze dne na den měnit, proto si vždy zkontrolujte aktuální rozpis ledu.

NÁSLEDUJÍCÍ TERMÍNY
30.11.2021 Úterý 10:45 - 12:15 *
02.12.2021 Čtvrtek 10:00 - 11:30 *
04.12.2021 Sobota 10:15 - 11:45
05.12.2021 Neděle 17:00 - 18:30
07.12.2021 Úterý 10:00 - 11:30 *
09.12.2021 Čtvrtek 10:00 - 11:30 *
11.12.2021 Sobota 10:15 - 11:45
12.12.2021 Neděle 18:00 - 19:30

* veřejné bruslení s hokejkou

PODMÍNKY PRO VSTUP NA ZIMNÍ STADION
Návštěvník je povinen při vstupu na zimní stadionprokázat bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR, které jsou uvedené níže:

  • Osoba s dokončeným očkováním: Osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19.

  • Osoba s nedokončeným očkováním: Pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem.

  • Osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19: Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní.

  • Osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování: Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

  • JE NUTNÉ POUŽÍVAT RESPIRÁTOR, DLE VŠEOBECNĚ ZNÁMÝCH PRAVIDEL!