Přestupy mládeže


Pravidla pro přestup

Pravidla pro hostování a přestup hráčů SKLH Žďár nad Sázavou do jiných klubů platné od sezóny 2024/25

1) do 9.třídy klub neumožňuje hostování – s výjimkou (hostování pouze po dohodě klubů)

2) od 9.třídy možnost hostování i přestupu do vyšší soutěže po dohodě s klubem do kterého hráč chce odejít (pouze jednání na úrovni klub – klub)

3) účast na mimo klubových aktivitách pouze po dohodě s hlavním trenérem dané kategorie.

Jednání s kluby:

Trenér SpS Milan Řehoř 775 309 570 (přípravka - 8. třída)

Trenér dorosteneckých kategorií František Dočekal 734 574 589 (9. třída - junioři)

Pokud není stanoveno jinak, klub za své hráče bude požadovat finanční náhradu dle platného přestupního řádu svazu. Zde odkaz na článek 9. Přestupního řádu.

Přestupní řád ČSLH finanční náhrada

» 1. pdfko (PDF)