Novinářské akreditace

Níže uvedené podmínky platí pro novináře všech tištěných, elektronických i internetových médií vč. klubových redakcí soupeřů, fotografů apod. Na běžný novinářský průkaz bez akreditace, nebude (bezplatný) vstup na stadion umožněn.

CELOSÉZONNÍ AKREDITACE
Novinářům je zajištěn zdarma vstup na stadion i odpovídajících prostor (prostory před kabinami, zázemí VIP klubu, foto místa mezi střídačkami:) pouze prostřednictvím PRESS karty získané akreditací. „Celosezónní akreditace" je vhodná pro zástupce médií s častou osobní účastí na domácích zápasech SKLH Žďár nad Sázavou. Akreditace se vydává na jméno nebo redakci a je přenosná pouze v rámci redakce.

JEDNORÁZOVÁ AKREDITACE
Novinářům je zajištěn zdarma vstup na stadion i odpovídajících prostor (prostory před kabinami, zázemí VIP klubu, foto místa mezi střídačkami:) na jeden konkrétní zápas pouze prostřednictvím jednorázové akreditace. „Jednorázová akreditace" je vhodná pro zástupce médií s výjimečnou osobní účastí na domácích zápasech SKLH Žďár nad Sázavou. Akreditace se vydává na jméno a je nepřenosná.

SLUŽBY PRO NOVINÁŘE
Držitel akreditace získá přístup na domácí utkání klubu SKLH Žďár nad Sázavou. Přístup do prostor před kabinami pro případné rozhovory s hráči nebo s trenéry. Přístup do VIP klubu s výhledem na ledovou plochu a možností sledovat zápas. Je zde připraven také informační servis (zápasový magazín, zápis o utkání se soupiskami, průběhy ostatních zápasů na PC s onlajny.com:) a drobné občerstvení. Ve VIP klubu je k dispozici wi-fi internetové připojení s dosahem i na tribuny stadionu. Po skončení zápasu zde také probíhají setkání s trenéry a případně s vybranými hráči (které je možné si „objednat“). Akreditovaní novináři automaticky získávají elektronický odběr tiskových zpráv klubu a případných pozvánek na tiskové konference a jiné akce.

Žádosti o akreditaci zasílejte na e-mail info@hokejzr.cz a musí obsahovat:

Název média (redakce)
Jméno redaktora a kontaktní údaje (odpovědné osoby)
Počet akreditací (pokud možno uvést jména)
E-mailové adresy pro odběr tiskových zpráv

Schválení žádosti o akreditaci a vydání PRESS karty bude vyřízeno obratem.