Tradice a symboly klubu

Současné vedení klubu se hrdě hlásí k historii a tradicím nejen hokeje, ale i města Žďár nad Sázavou. Důkazem jsou zvolené symboly a název klubu. Současný SKLH vychází z původního SK, který byl prvním oddílem provozujícím lední hokej v našem městě.

Pro současné potřeby a při dnešních specializacích sportovních odvětví, byl před nedávnem doplněn na SKLH (Sportovní klub ledního hokeje). Původní historický SK Žďár je však zmiňován v klubové hymně současného SKLH.

Rovněž při výběru loga a symbolu klubu bylo pečlivě zvažováno a přihlédnuto k tradicím našeho města. Nechtěli jsme zvolit nějaké nicneříkající zvíře nebo něco podobného, jak je často obvyklé. Zvolili jsme písmeno „Ž“ jako počáteční písmeno názvu města. Písmeno je hořící a neoficiální název klubu, který je ve veřejnosti hodně vžitý, zní „žďárské Plameny“.

A právě plameny byly zvoleny v souvislosti se vznikem názvu města a jeho dávnou historií, tedy žďářením čili vypalováním (žďáření byl způsob získávání zemědělské půdy pomocí vypálení lesního porostu).

Plameny mají souvislost i s novodobou historií města spojenou s jeho největším rozmachem a podnikem Žďas, ve kterém patří oheň (plameny) k jednomu z významných výrobních prostředků.

Z toho všeho je patrné, že důsledně ctíme tradice jak místního hokeje, tak i našeho města, které reprezentujeme.

Autorem původního loga "Ž" a jeho designu je žďárská výtvarnice Stanislava Wasserbauerová a redesign později provedl grafik Ondřej Pecka.