DK ČSLH vynesla verdikty

Zveřejněno 21.10.2008 | MK
P R A H A - Disciplinární komise v pondělí 20.10.2008 projednala případ nedohraného utkání mezi SKLH Žďár nad Sázavou a HC TJ Šternberk. Uložené tresty jsou velmi tvrdé, naštěstí nedošlo k uzavření stadionu (jen podmínečné), ale výše pokuty je velmi vysoká a hlavně trest pro Tomáše Doležala je dle našeho názoru naprosto neadekvátní a nepochopitelný.
Zpráva disciplinární komise:

Disciplinární komise ČSLH projednala přestupky hráčů Martina Plevy a Tomáše Doležala a selhání pořadatelské služby v utkání II.ligy č. 2475 mezi mužstvy SKLH Žďár nad Sázavou - HC Šternberk hraném 15.10.2008 ve Žďáru nad Sázavou a rozhodla:

- hráč Martin Pleva /Žďár/ se trestá zastavením závodní činnosti na dobu od 16.10. do 1.11. 2008 včetně nepodmíněně podle čl. A4b a A5a SDŘ (Urážky, hrubé chování a slovní napadení rozhodčích a vyhrožování fyzickým napadením - pozn.redakce),

- hráč Tomáš Doležal /Žďár/ se trestá zastavením závodní činnosti na dobu od 16.10. do 31.10. 2010 včetně nepodmíněně podle čl. A5d SDŘ (fyzické napadení rozhodčího se zraněním - pozn.redakce) s přerušením od 13.4. do 31.7.2009 a od 30.4. do 31.7.2010,

- oddíl SKLH Žďár nad Sázavou se trestá finanční pokutou 50 000,- Kč a podmínečným uzavřením hřiště na pět utkání se zkušební dobou do 31.12.2008 dle SDŘ č. B2a (Výtržnosti a fyzické napadení - pokud nedošlo ke zranění a škodám a pořadatelská služba účinně nezasáhla - pozn.redakce). Finanční pokutu uhradí oddíl SKLH Žďár nad Sázavou přiloženou složenkou a fotokopii dokladu o zaplacení zašle na ČSLH do 3.11.2008 pod podmínkou zastavení činnosti družstvu II.ligy.

Disciplinární poplatek 1 000,- Kč podle čl.524 SDŘ uhrazen.

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů po obdržení podle čl. 612, 613 SDŘ.

Vyjádření klubu

Přes poměrně vysokou výši pokuty, která je vzhledem k našemu rozpočtu velmi zatěžující, nebudeme se proti tomuto rozhodnutí odvolávat. Jednoznačně však nesouhlasíme s výší trestu pro Tomáše Doležala, který je v nejvyšší možné sazbě a hlavně podle neodpovídající kvalifikace (čl. A5d SDŘ - fyzické napadení rozhodčího se zraněním). Nešťastné plácnutí hokejkou po zadku rozhodčího Ježka není možné takto hodnotit a o nějakém zranění nemůže být ani řeči. Nehledě na to, že komise nevzala vůbec v úvahu hráčovu dosavadní naprostou bezúhonnost (nikdy ve své kariéře nebyl disciplinárně řízen) a výše trestu pro něj v jeho věku znamená prakticky konec hokejové kariéry. Z těchto důvodů doporučí vedení klubu Tomáši Doležalovi podat odvolání.

Výzva fanouškům

Vzhledem k nastalé situaci, kdy nám stále hrozí uzavření hřiště díky podmíněnému trestu, žádáme diváky, aby se naprosto zdrželi jakýchkoli projevů agresivity, násilí či vulgárností proti rozhodčím, pořadatelům či soupeřovým fanouškům apod. Především se vyvarujte jakémukoli vhazování předmětů na ledovou plochu!!! Uvědomte si prosím, že sebemenší náznak může být záminkou pro změnu trestu na nepodmíněný. Stačí jeden vhozený zapalovač a rozhodčí nás bude chtít potopit, dá to do zápisu a je to. Navíc nelze vyloučit i určitou "solidaritu" mezi rozhodčími a lze tedy očekávat, že budou spíše proti nám, tudíž na to buďme připraveni a nenechme se vyprovokovat.

Upozorňujeme diváky, že budeme dění v hledišti pečlivě monitorovat a na případného viníka bude podána žaloba na úhradu vzniklých škod (pokuty, unik tržeb ze vstupného apod.)