Aktuální platná opatření pro vstup na zápasy SKLH

Zveřejněno 26.11.2021 | Redakce
V reakci na dotazy hokejových příznivců a fanoušků SKLH vás všechny chceme informovat o aktuálních podmínkách, které se dotýkají zápasů našich Plamenů i Plamínků. Jaký názor má na současnou situaci GM Plamenů Martin Nečas? To, včetně řešení situace ze strany klubu, se dozvíte v následujících článku.

Jediná cesta do normálu je očkování

Od pátku 26. listopadu platí na území České republiky nouzový stav, který vláda vyhlásila na 30 dnů, tedy do 25. prosince. Mezi krizová opatření a nařízení Ministerstva zdravotnictví spadá také ponížení kapacity hledišť při sportovních utkáních na 1 000 osob. „Neříkám, že se nás omezená kapacity konkrétně týká, ale bohužel se potvrzuje, že jedinou cestou, jak se vrátit stabilně do normálu, je vyšší proočkovanost. My nyní máme v A-týmu, včetně trenérů a realizačního týmu, proočkovanost zhruba 95%, v juniorech je procento možná i vyšší," říká generální manažer Plamenů Martin Nečas.

Amatérským hráčům, za které jsou dle Vlády ČR druholigoví hokejisté považováni, bohužel nezbyla jiná možnost něž očkování absolvovat k tomu, aby mohli pokračovat v rozběhnuté sezoně. „Nikdo z nás po očkování určitě netoužil, ale prostě jsme se rozhodli respektovat nastavená pravidla, jelikož chceme pokračovat ve své činnosti," konstatuje Martin Nečas st. prostý fakt. Ten sám pozoruje, že v okolních zemích dává vakcína lidem zelenou pro běžný život. „V zemích, kde je proočkovanost vyšší, mají lidé klid a na sporty se chodí bez omezení. Tady je proočkovanost nějakých 60% a zbytek lidí je až radikálně proti. Kdo můžete, běžte se očkovat, jinak se z toho nedostaneme a budeme žít pouze virtuální životy přes sociální sítě,“ prosí (nejen) všechny fanoušky generální manažer Plamenů.

PODMÍNKY PRO VSTUP NA ZIMNÍ STADION

Zároveň platí již platná opatření od 22.11.2021 pro vstup na sportovní utkání, která jsou stejná pro permanentkáře i pro držitele vstupenky. Návštěvník je povinen při vstupu na zimní stadion prokázat bezinfekčnost, a to jedním ze způsobů uvedených v aktuálně platném mimořádném opatření MZČR, které jsou uvedené níže:
  • Osoba s dokončeným očkováním: Osoba s certifikátem o provedeném očkování prokáže, že má minimálně 14 dnů dokončené očkování proti onemocnění covid-19.

  • Osoba s nedokončeným očkováním: Pokud osobě byla aplikována pouze jedna dávka vakcíny proti Covid-19 v případě dvoudávkového schématu, či pokud u osoby bylo dokončeno očkování, avšak od dokončení očkování neuplynula v den vstupu doba 14 dní, prokáže tato osoba nedokončené očkování, a současně prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem.

  • Osoba, jež prodělala onemocnění Covid-19: Osoba prokáže, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a zároveň neuplynulo více než 180 dní.

  • Osoba ve věku 12–18 let a osoby s lékařským potvrzením o nemožnosti podrobit se očkování: Osoba se prokáže, že absolvovala nejdéle 72 hodin před vstupem PCR test s negativním výsledkem, přičemž děti do dovršení 12 let věku svou bezinfekčnost prokazovat nemusí.

  • JE NUTNÉ POUŽÍVAT RESPIRÁTOR, DLE VŠEOBECNĚ ZNÁMÝCH PRAVIDEL!