Vítáme nového partnera - VODASERVIS s.r.o.

Zveřejněno 17.07.2020 | Redakce
JSME VELICE RÁDI, ŽE MŮŽEME PŘIVÍTAT MEZI NAŠIMI PARTNERY SPOLEČNOST VODASERVIS S.R.O. TA SE ZABÝVÁ ÚPRAVOU PITNÉ VODY A VLASTNÍ VÝROBOU VODÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VÍCE NEŽ 17 LET.
Už od roku 2002 společnost VODASERVIS s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou úspěšně pomáhá městům a obcím, průmyslovým, potravinářským i zemědělským podnikům při řešení problémů s pitnou vodou. Se zařízeními pod značkou VODASERVIS s.r.o. se dnes setkáte na mnoha vodárnách po celé České republice. Pro zákazníky VODASERVIS s.r.o. navrhuje a dodává technologické celky úpraven vod a spolupracuje i s projektanty vodohospodářských staveb a provozovateli veřejných vodovodů. Jako jediná v republice společnost vyvíjí a vyrábí vlastní nerezová a plastová zařízení k úpravě pitné vody.

Kromě výroby nerezových tlakových filtrů TVK, se kterou společnost začínala, dnes VODASERVIS s.r.o. nabízí kompletní realizace vodárenských technologií včetně automatizace provozu a telemetrie, hydrogeologické práce i vlastní technologickou projekci. Společnost se zaměřuje zejména na úpravu pitné vody z podzemních i povrchových zdrojů. Zákazníkům nabízí osvědčené technologie na úpravu pitné vody společně s instalací, zárukami za kvalitu a dalšími službami jako jsou montáže trubních rozvodů a přečerpávacích stanic, vystrojení vodojemů a vodoměrných šachtic, technologický dozor, servis a pravidelná kontrola zařízení ve vodojemech a úpravnách.

VODASERVIS s.r.o. podniká v oboru, který přináší kvalitnější a zdravější způsob života a tím napomáhá rozvíjet veřejnou (města a obce, domácnosti) a podnikatelskou (drobní podnikatelé, průmysl, stavebniství, potravinářství, zemědělství, bazény, aquaparky a lázně, zimní stadiony a hotely a restaurace) sféru.

Kromě své podnikatelské činnosti sponzoruje subjekty činné v oblastech spojených s ošetřovatelskou péčí, kulturou, vzděláním a sportem ve Žďáře nad Sázavou a okolí

Pro více informací navštivte webové stránky www.vodaservis.cz.